ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


Информационен ден по процедура: “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца

16 Мар. 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

06 Февр. 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Десето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

07 Ное. 2017 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

06 Ное. 2017 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Ден на Европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Сърбия

30 Сеп. 2017 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Ден на Европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Македония

27 Сеп. 2017 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Ден на Европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Турция

21 Сеп. 2017 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Девето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

27 юни 2017 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Работна среща на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

27 юни 2017 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Информационен ден на тема: “Напредък по финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020”

23 юни 2017 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ