Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“
27 – 28 Май 2013 г., гр. Трявна, хотел „Калина Палас“