РИО – Пловдив

Национална Панорама на професионалното образование – Пловдив 2013 г.
18-19 април 2013 г.