Официална годишна конференция
Национално изложение на художествените занаяти, с. Орешак

12-13 септември 2012