Община Казанлък
Полагане на първа копка по проект на Община Казанлък – „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“
гр. Казанлък, 18 февруари 2014 г.