Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Прeсконференция за представяне на проект
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

7 Февруари 2013 год.