Министерство на регионалното развитие
Работна среща на Управляващия орган на ОПРР с представители на общините „Обучение на бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013 г.”
2 Юли – 3 Юли 2013 г., гр. Стара Загора, хотел „Мериан Палас“