Министерство на регионалното развитие, ОПРР

Четиринадесетото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР

10 Юни – 11 Юни 2014, гр. Поморие