Министерство на Финансите, ОПАК
Десета официална среща на Комитета за наблюдение на ОПАК
14-15 Юни 2012
хотел РИУ Правец, Правец