Община Вършец Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Организиране на събития – (експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи), в рамките на проект на Община Вършец „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”, BG161PO001/3.2-02/2011/022-U-008
Share