Столична Община

Договор № CO-РД-55-800 от 19.12.2014 г. по проект „Разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради” (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village – MILD HOME), съфинансиран от оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”
Share