Българска Асоциация Детска Пневмология

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

IХ Национален симпозиум на тема:

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХОБЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА,

10 -11 ноември 2018 г., София

Член ли сте на БАДП?

Начин на плащане - по банка

Банкова сметка:
Банка: УниКредит Булбанк АД,
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG27 UNCR 76301008756104
„Меркурий – 97“ ЕООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име и 9–ти симпозиум на БАДП

Желаете ли фактура за такса за участие?
Участвате ли с научно съобщение?
срок за предоставяне на резюмета до 20.09.2018 на e-mail: events@mercury-bg.com

При анулации на регистрационна такса в писмен вид до „Меркурий – 97“ ЕООД до 10 октомври 2018, се възстановяват 50% от заплатените суми.
При анулации след 10 октомври 2018 г., суми не се възстановяват.

За въпроси:
02/8310 187 - Розалина Николова, „Меркурий – 97“ ЕООД

×

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ