“Evo academy” 2019

04 – 06.10.2019
Velingrad, Hotel “Infinity”****
11 – 13.10.2019
Tchernevci, Hotel “Bojenci”***
11 – 13.10.2019
Katarino, Hotel “Katarino”****
18 – 20.10.2019
Sandanski, Hotel “Interhotel Sandanski”****