ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция

16 Апр. 2019 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

„Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together)

13 Мар. 2019 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Седмо заседание на изпълнително бюро на A-WEB

21 Февр. 2019 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Среща на партньорите по проект URBiNAT

25 Ян. 2019 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Организиране на обучения, НСОРБ

20 юни 2018 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Европейски морски ден, гр. Бургас

01 юни 2018 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

26-та международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Европа

10 Ное. 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обучителен семинар на Държавен фонд „Земеделие“

31 май 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Посещение за обмяна на опит в УЖИ на Италия – RFI

05 май 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обучение на служители от администрацията и членове на КЗД

11 Апр. 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ