ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Организиране на обучения, НСОРБ

20 юни 2018 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Европейски морски ден, гр. Бургас

01 юни 2018 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

26-та международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Европа

10 Ное. 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обучителен семинар на Държавен фонд „Земеделие“

31 май 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Посещение за обмяна на опит в УЖИ на Италия – RFI

05 май 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обучение на служители от администрацията и членове на КЗД

11 Апр. 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Практическо обучение на Комисия за защита от дискриминацията

01 Апр. 2017 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кръгла маса „Насърчаване на сътрудничеството между публичните офиси на Прокуратурата и организациите за подрепа на жертвите на национално и трансгранично ниво“

24 юни 2016 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Европейски ден на сътрудничеството 2015, гр. Кюстендил, 12.09.2015

12 Сеп. 2015 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Национално сдружение на общините в Република България – Обучение на тема Финансово управление ,гр.Варна

30 Мар. 2015 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ