ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


„Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together)

13 Мар. 2019 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Среща на партньорите по проект URBiNAT

25 Ян. 2019 - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

05 Дек. 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Международна конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“ на Reach for Change Bulgaria – Промяната

28 Ное. 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Работна среща с междинните звена по приоритетна ос 1

02 Окт. 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Работна среща с бенефициентите по приоритетна ос 1

01 Окт. 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Работна среща на УО на ОПРР, 2014 – 2020

22 юни 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Образователно-патриотична кампания „Моят град е моята крепост“, гр. Кюстендил

05 юни 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Образователно-патриотична кампания „Моят град е моята крепост“, гр. Шумен

04 юни 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

16 май 2018 - ОПЕРАТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ