Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Дата: 06.11.2017 год.

Място: гр. София, Регионален исторически музей-София