Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

Дата: 15 – 16.05.2018 год.

Място: кк Слънчев бряг, хотел „Хелена Ризорт“