Девето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Дата: 27.06.2017 год.

Място: гр.София, хотел „Сенс“ *****