Ден на Европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Македония

Концерт на „Леб и сол“ заедно с Оркестъра на Камерна опера – Благоевград

Място: гр. Банско

Участници: над 450 човека

10 Септември 2016 год.