Ден на Европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Турция

Полети с балони и посещение на остров „Света Анастасия“

Място: гр. Бургас

Участници: 200 човека

21 Септември 2016 год.