Ден на Европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Сърбия

ТРАНСГРАНИЧЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ“ по Програмата за трансгранично Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020

Дата: 30.09.2017 год.

Място: гр. Перник, площад „Крака Пернишки“