Ден на Европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Сърбия

Фестивал на кулинарния туризъм: “Яж, пътувай и обичай трансгранично сътрудничество”

Място: парк „Рила“, гр. Дупница

Участници: 260 човека

17 Септември 2016 год.