Десети национален симпозиум на Българска Асоциация Детска Пневмология

4 – 5.04.2020

София, хотел Рамада