Десето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

Дата: 07.11.2017 год.

Място: гр. София, хотел „Хилтън“