Име: Европейски ден на сътрудничеството

Място: гр. Кюстендил

12-09 септември 2015 г.