Име: Европейски ден на сътрудничеството ,

Място:гр. Созопол,

 18 септември 2015