Участие на БАИ в годишен инвестиционен форум в Япония

07-09 септември 2022 г.