Образователно-патриотична кампания „Моят град е моята крепост“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Дата: 04.06.2018 год.

Място: гр. Шумен, Младежки дом