Име: XV-ти Комитет за наблюдение на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и I -ви Комитет за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Място: Новотел Пловдив, гр. Пловдив

09 Декември 2014 год.