Конференция за млади лекари и студенти по медицина на тема „Ангиодема“ – доц. Анна Валериева

06-08 октомври 2022 г.

Медицински университет

София