Конференция „Интелигентни градове“

Дата: 15-16.06.2017 год.

Място: хотел „Империал“, гр. Пловдив