Име: Конференция на тема „Европейско териториално сътрудничество в България – постиженията водят до нови перспективи“,

Място: София хотел Балкан

13 октомври 2015 г.