Име: Кръгла маса за обсъждане на механизмите за изпълнение на финансови инструменти с подкрепата на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г.

Място: Хотел “София хотел Балкан”, гр. София

29 Януари 2015 год.