Име: Кръгла маса „Насърчаване на сътрудничеството между публичните офиси на Прокуратурата и организациите за подрепа на жертвите на национално и трансгранично ниво“

Място: Хотел „Анел“ *****, гр. София

23 – 24 Юни 2016 год.