Лимуд Кешет 2018

Дата:04 – 09.09.2018 год.

Място:х-ел Рила,Боровец