Име: Национално сдружение на общините в Република България – обучение: „Финансово управление”

Място: гр. Несебър, хотел „Мелницата”

27-28 март 2015 г.