Работни срещи и общо събрание по проект: „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together)
Дата: 12 – 13.03.2019 год.
Място: гр. София, Столична община, Гранд хотел „София“