Образователно-патриотична кампания „Моят град е моята крепост“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Дата: 05.06.2018 год.

Място: гр. Кюстендил, Драматичен театър „Крум Кюлявков“