Министерство на финансите, ОПАК
Обучение на бенефициенти за практическите аспекти на управлението и изпълнението на проекти
по ОПАК
17 Ноември 2014 г., гр. София