Обучение „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функция на вътрешния одит в публичния сектор“

19-21.05.2021