Име: Пето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Място: Музей „Възраждане и Учредително събрание“, гр. Велико Търново

12 Май 2016 год.