Име: Работна среща във връзка с обсъждане на възможностите за финансиране на държавни и общински училища от национално и регионално значение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Място: Гранд Хотел София, гр. София

03 Април 2015 год.