Име: Работна среща на тема „Актуализиран Наръчник за управление и изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и представяне на акценти от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.

Място: Парк Хотел Стара Загора

20 Февруари 2015 год.