Работна среща на УО на ОПРР, 2014 – 2020.

гр. Хисаря, хотел „Хисаря“

Дата: 21 – 22.06.2018 год.