Име: Седмо заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Място: Хотел „Балкан“, гр. София

Дата: 08 Февруари 2017 год.