Представителство на Европейска комисия
Семинар на тема „Инвестициите в децата:инструменти на ЕС и възможности за финансиране“
31 Октомври 2014г., гр. София