Среща на партньорите по проект URBiNAT – Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“ 

Дата: 23 – 25.01.2019 год.

Място: гр. София, Столична Община, „Университет по архитектура и геодезия“