Тържествено заседание на Четиридесет и четвъртото Народно събрание за отбелязване на 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция

Дата: 16.04.2019 год.

Място: гр. Верико Търново