Име: Шесто заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Място: Парк-хотел „Кайлъка“, гр. Плевен

Дата: 27-28 Октомври