26-та международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Европа (АСЕЕЕО) на тема „Осъзнати гласоподаватели в дигиталната епоха“

Дата: 08.11.2017 год.- 10.11.2017 год.

Място: гр. София, хотел „Маринела“